Näyttelyt – Exhibitions

At the moment the Illustrating Me comics are displayed only in this web gallery. We will inform about the possible physical exhibitions on Illustrating Me Facebook

Tällä hetkellä Illustrating Me -sarjakuvat ovat vain tässä sähköisessä galleriassa. Tiedotamme mahdollisista fyysisistä näyttelyistä Illustrating Me Facebook-sivulla.